Bình chữa cháy bột ABC MFZ4

Thông số kỷ thuật:  Bình chữa cháy bột ABC MFZ4
- Tên sản phẩm MFZ4 
- Sức chứa: 4 ± 0.08 kg
- Thời gian phun tiêu chuẩn: ≥9s
- Phạm vi phun: ≥4m
- Nhiệt độ hoạt động tốt nhất: 20~25
- Áp xuất vận hành ( MPa): 1.2
- Thử nghiệp qua nước ( MPa ): 2.5
- Trọng lượng bột chữa cháy trong bình là: 4kg
- Tổng trọng lượng bình là: ~ 5.5kg
- Bình cao 45cm
-  Bình chữa cháy ABC MFZ4 có giá từ 285.000 VND - 305.000 VND
Hướng dẫn sử dụng: bình cứu hỏa ABC MFZ4
- Chuyển bình tới gần địa điểm cháy
- Xóc nhẹ bình vài lần 
- Giật chốt hảm chì
- Hướng loa vào đám lửa đang cháy & báp mạnh van
- khoàng cách oan toàn giữa người chữa cháy - và chổ sảy ra cháy là 4-1.5m
- Lưu ý: bình chữa cháy bột chỉ sử dụng một lần ( nếu bình đã qua sử ụng ta cần để riêng ra với bình chưa sử dụng tránh nhầm lẩn, vình bình dạng bột chỉ sử dụng được 1 lần )

Bình chữa cháy bột ABC MFZ4

Bình chữa cháy bột ABC MFZ4